Eesti keeles

STUDY IN ESTONIA on Eestit kui kvaliteetseid kõrgharidusvõimalusi pakkuvat riiki tutvustav koostööalgatus. Tegevustes osalevad kõik Eesti kõrgkoolid, kus võimalik õppida vähemalt ühel täies mahus inglise keeles õpetataval ja rahvusvaheliselt tunnustatud tasemeõppe kaval. Study in Estonia tegevusi koordineerib Haridus- ja Noorteamet programmi Dora Pluss raames, mida viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil.

 

Study in Estonia põhiülesanded on:

  • Eesti tutvustamine atraktiivse õppimise ja töötamise sihtriigina 
  • Kõrgkoolide võimekuse suurendamine välisüliõpilaste kaasamisel
  • Kõrghariduse välisturunduse alase rahvusvahelise koostöö edendamine

Study in Estonia peamised koostööpartnerid on akrediteeritud ingliskeelseid magistriõppekavasid pakkuvad Eesti kõrgkoolid: 

2021/2022 õppeaastal õpib Eesti kõrgkoolides tasemeõppes 5072 välisüliõpilast, moodustades 11,4% Eesti üliõpilaskonnast. Eesti välisüliõpilased tulevad kokku 124 riigist. 

2019/2020. õppeaasta jooksul maksid välisüliõpilased Eestis tulu- ja sotsiaalmaksuna kokku 10 miljonit eurot ning välisvilistlased üle 3 miljoni euro.